o naswydarzeniawesprzyj naskontakt

Dbamy, abyś czuł się dobrze ze sobą,
z ludźmi oraz wśród ludzi.

Fundacja „À propos” to przestrzeń otwartości, dialogu i wsparcia dla każdego. Szerzymy świadomość prawną, psychologiczną i społeczną.

Fundacja „À propos”

W maju 2021 roku założyłam Fundację pomocy prawno - psychologiczno - społecznej “À propos”. Powstała ona, by zaspokajać najistotniejsze ludzkie potrzeby, zarówno te indywidualne, jak i grupowe. Chcę w ten sposób tworzyć przestrzeń otwartości, zaufania i dialogu, w której każdy poczuje się wysłuchany, zrozumiany i wspierany.


Zależy mi na kształtowaniu świadomości. Świadomość ta opiera się na samorealizacji oraz rozwoju poprzez kontakt z drugim człowiekiem. Podstawą dla jej uformowania jest niezbywalna i przyrodzona godność człowieka.


Fundacja „À propos” zapewnia pomoc w trzech sektorach: prawnym, psychologicznym oraz społecznym. Mają one służyć wspieraniu w dobrym funkcjonowaniu ze sobą, z ludźmi oraz wśród ludzi.

Marta Paleczna
;

Marta Paleczna

założycielka fundacji

à propos prawa

Aby dobrze funkcjonować w strukturze, jaką jest państwo, niezbędna jest świadomość prawna. Mechanizmy i procedury przyjęte w naszym kraju powinny być znane każdemu obywatelowi.


Dbajmy, aby prawo nie było traktowane jako wiedza tajemna, znana tylko nielicznym. Prawo powinno służyć ludziom. Ludzie powinni móc z niego swobodnie korzystać i używać go do realizacji własnych potrzeb. Fundacja ma na celu informować o prawie, nauczać prawa oraz kształtować świadomość obywatelską.

à propos psychologii

Zdrowie psychiczne pozwala na osiągnięcie spokoju oraz wykorzystywanie własnego potencjału. Sprawia, że ludzie mogą swobodnie realizować zamierzone cele. Niezwykle ważne jest dobre samopoczucie oraz umiejętne radzenie sobie z trudnościami i wyzwaniami życia codziennego.


Odpowiednie narzędzia pozwalają porządkować emocje, zauważać i dbać o własne potrzeby oraz uważnie analizować swoje zachowania i myśli. Czując się dobrze, możemy żyć dobrze. Fundacja wspiera osoby w potrzebie, uczy umiejętności dbania o zdrowie psychiczne oraz tworzy przestrzeń realizacji potencjału indywidualnego.

à propos społeczeństwa

Umiejętność dobrego bycia z ludźmi należy do najbardziej potrzebnych. Słuchając i rozumiejąc, możemy tworzyć dobre bliskie relacje, a także we właściwy sposób prowadzić te dalsze. Kontakt z drugim człowiekiem daje informację o nas samych.


Relacje są fundamentem życia w społeczeństwie. Rozumiejąc innych, jesteśmy w stanie lepiej rozumieć siebie, a rozumiejąc siebie, jesteśmy w stanie lepiej rozumieć innych.


Poprzez organizowanie wydarzeń, prowadzenie szkoleń oraz podejmowanie projektów społecznych, Fundacja kształtuje świadomość przynależności społecznej i uczy dobrego obcowania z drugim człowiekiem.

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisując się, staniesz się częścią Fundacji i będziesz informowany o podejmowanych działaniach oraz organizowanych wydarzeniach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację pomocy prawno - psychologiczno - społecznej “À propos” w celu informowania mnie o planowanych i podejmowanych działaniach.

Pomyślnie zapisano Twój adres email!

@2021 Fundacja pomocy prawno - psychologiczno - społecznej „À propos”